หลาย ๆ ท่านคงทราบดีว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่าโลกของเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง โดยในช่วง 2-3 ปีมานี้ จะเห็นได้ว่ามีบริการรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเพื่อรองรับปรากฎการณ์ดังกล่าว และกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นคือ “บริการเนอสซิ่งโฮม (Nursing  Home)” หรือ บ้านพักผู้สูงอายุนั่นเอง
image

แล้วเนอสซิ่งโฮมคืออะไร ?

          เนอร์สซิ่งโฮม เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น จุดประสงค์ก็ตามชื่อที่ตั้งไว้ ให้บริการช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันแก่ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะสั้น และผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะยาว เช่น ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หรือ การทำกายภาพบำบัดร่วมด้วย โดยผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลโดยทีมนักกายภาพ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะภายใต้การจัดการที่เป็นระบบ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวก และสอดส่องดูแลด้านความปลอดภัย นอกจากการดูแลในชีวิตประจำวันแล้ว เนอร์สซิ่งโฮมจะดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับผู้สูงอายุด้วย เพื่อจัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละราย ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ อาทิ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมนันทนาการ เช่น การวาดรูป เกมกระดาน เป็นต้น

 

ลักษณะของเนอสซิ่งโฮม


          เนอสซิ่งโฮม เป็นสถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วย และผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมคอยดูแลเอาใจใส่และอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การเดิน อาบน้ำ การกิน การขับถ่าย การแต่งตัว  และเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการรักษา ให้การพยาบาล  กายภาพบำบัด เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคลายความเหงา เพื่อรักษาสภาพของผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมทำไมผู้คนถึงนิยมใช้บริการ Nursing Home ในปัจจุบัน?


          ปัญหาดังกล่าวเกิดจากครอบครัวคนไทยกลายเป็นสังคมเดี่ยวหรือครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น หมายความว่า คนไทยเลือกครองชีวิตโสดหรืออยู่คนเดียวมากกว่าเดิม ส่วนคนในครอบครัวเดี่ยวที่มีลูกน้อยก็ไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ที่อยู่ในวัยชราเพราะต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ ดังนั้น เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปกับกระแสไอทีและยุคโซเชียลมีเดีย 4.0 “เนอร์สซิ่งโฮม” หรือธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นจึงมีการเติบโตเพิ่มขึ้น          แต่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่างจังหวัด ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมสำหรับผู้คนในสังคมเท่าไรนัก ยิ่งผู้คนที่อยู่ต่างจังหวัดยิ่งมีความเห็นไม่สู้ดีกับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่างจังหวัดเท่าใดหนัก เนื่องจากสังคมไทยมองว่า การเอาผู้สูงอายุไปไว้ยังศูนย์ดูแล เป็นการทรมานท่าน หรือเป็นความอกตัญญูของลูกหลานที่ไม่ดูแลเอง แต่ในความเป็นจริงการดูแลผู้ป่วยที่บ้านเองนั้นผู้ดูแลต้องมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ตนเองดูแลด้วยพอสมควร มิเช่นนั้นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ที่ตนดูแลอาจจะมีสภาพที่ทรุดโทรมลง จากที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ กลับต้องเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้ อาจมีภาะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ในผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากผู้ที่ดูแล ไม่มีความรู้ว่าต้องมีการกายภาพผู้ป่วยที่ต้องนอน และไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้เป็นเวลานาน หรือหากไม่มีการขยับพลิกตัวเป็นเวลานาน ๆ ผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุที่ท่านดูแลอาจจะเป็นแผลกดทับที่รักษาได้ยาก และยังมีสิ่งเล็ก ๆ น้อยที่ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีความรู้อาจจะทำผิดพลาดนำไปสู่การเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ  ความเชื่อเหล่านั้นจึงนำมาสู่ความทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย และผู้ดูแล          หากท่านต้องการดูแลผู้ป่วยด้วยตัวเองที่บ้าน ท่านควรให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ซึ่งท่าน หรือ คนรอบข้างสามารถดูแลเองได้ จะเป็นการดีที่สุดสำหรับตัวท่านเอง ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุของท่าน เนื่องจากที่ศูนย์ดูแลมีบุคคลากร และเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยได้มากกว่า ดูแลด้วยตัวเองที่บ้าน          ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นสถานที่ ที่จะดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยบางท่านอาจมีภาระหน้าที่ที่จำกัด การฝากญาติที่รักอยู่ภายใต้การดูแลของสถานดูแลผู้สูงอายุจะทำให้ท่านมีสุขภาพดีคงที่และต่อเนื่อง การประเมินเมื่อมีภาวะการเจ็บป่วยและนำส่งโรงพยาบาลรักษาอาการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สถานดูแลผู้สูงอายุต้องมีคุณภาพทั้งสถานที่และการดูแล ซึ่งมีให้เลือกทั้งบริการเนอสซิ่งโฮมแบบกลางวัน ค้างคืน และอยู่ประจำ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงจำเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันตั้งแต่การเคลื่อนไหวร่างกาย การจัดเตรียมยา โภชนาการ และการดูแลในด้านจิตใจ รวมไปถึงการทำกายภาพบำบัดในบางราย ซึ่ง nursing home ก็สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้บริการ nursing home เป็นที่นิยมในปัจจุบัน          ศูนย์ดับบลิว อาร์ ซี รับฝากดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยสถานที่มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ชั้นเดียว ควบคุมดูแลโดยทีมพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง มีนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ เหมาะสำหรับผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ศูนย์ของเราสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก เนื่องจากศูนย์ของเราอยู่ติดกับถนนเส้นบางกรวย - ไทรน้อย ถัดจากวัดสวนแก้วมาเพียง 700 เมตรเท่านั้น อีกทั้งยังมีลานจอดรถกว้างขวางเพื่อรองรับลูกค้าทุกท่านได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ศูนย์ดับบลิว อาร์ ซี ยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ทั้งด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้ป่วยที่เข้าพัก สถานที่เราออกแบบเพื่อเอื้อต่อการรักษา ฟื้นฟู  บนสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร เช่น ห้องทำกายภาพ ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ โซนนั่งพักผ่อน


         สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟู โปรแกรมกายภาพบำบัดของศูนย์ ดับบลิว อาร์ ซี เราจะมีการทำกายภาพบำบัดทุกวันและประเมินผู้ป่วยทุกสัปดาห์โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งวางแผนการรักษา การติดตามผล และปรับแผนการรักษาตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหว และใช้ชีวิตได้เต็มขีดความสามารถของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมฟื้นฟูได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้ความดูแลของทีมผู้เชียวชาญ 

สอบถามรายละเอียด

WRC ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ผู้สูงอายุ นนทบุรี

เวลาให้บริการ  09.00 - 18.00 น.

เบอร์โทร : 02-108-3453  

ควบคุมดูแลโดยทีมนักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาลตลอด 2 ชั่วโมง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้